Orestes Matacena Sound Editor
     
09. Ruben Rabasa - ITALIA  
     
08. From Punk To Pastor  
     
07. In Plain View  
     
06. Las Dos Caras de Ruben Rabasa  
     
05. Sex Guns Money @ 20  
     
04. Pearl Drums  
     
03. Century City Film Festival  
     
02. Cuba Libre  
     
01. Fatal Encounter